HOS Green

Hem » Jer 39:3

Kategoriarkiv: Jer 39:3

Mer om Nebusarsekim

Nebusarsekim i Jer 39:3 fortsätter skapa rubriker. En översättning av den nu berömda lertavlan på British Museum finns redan tillgänglig på Telegraph, och en balanserad analys av Chris Heard kan du läsa på hans utmärkta blogg Higgaion.

Om upptäckten verkligen håller vad den lovar blir det ett slag mot den minimalistiska bibelforskningen som hävdar att Bibeln författades först under hellenistisk tid.

Arkeologiskt fynd bekräftar den hebreiska texten i Jeremia

Jeremias bok i Gamla testamentet existerar både i form av en hebreisk text och en grekisk text. Vilken som ligger närmast den ursprungliga texten debateras, men nu har ett arkeologiskt fynd i British Museum gjorts av professor Michael Jursa som kan bekräfta den hebreiska texten.

En antik lertavla daterad till Nebukadnessars tioende regeringsår, år 595 f. Kr. (12 år innan belägringen av Jerusalem 587 f. Kr. i Jer 39) innehåller ett historiskt utombibliskt bevis att en person som omnämns i Jer 39:3 har existerat i verkligheten. Personen i den hebreiska texten är ”Nebusarsekim”, en chefenuch (B2000, ”hovmarskalken”; SFB, ”överste hovmannen”) som var med vid intagandet av Jerusalem.

Det är flera saker som gör detta fynd intressant: 1) Den hebreiska masoretiska texten av Jeremia, som är längre än den grekiska texten (gr texten är en sjundedel kortare), bekräftas då Nebusarsekim inte omnämns i den gr texten; 2) En mindre viktig person i Nebukadnessars närhet bekräftas vara en verklig historisk person, vilket innebär att andra historiska detaljer i Jeremias bok måste tagas på större allvar bland bibelforskare än vad som tidigare har gjorts; 3) Bibel2000 har översatt korrekt vers 3 då ”Nebu” hör ihop med ”Sarsekim” (se Svenska Folkbibeln, som inte tycks vara korrekt på den punkten).

Du kan läsa mer om detta sensationella fynd på 24 Hour Museum, The Times, och Telegraph, där det finns bilder på lertavlan som inte är större än en IPhone. Fyndet diskuteras livligt i bloggvärlden och på maillistor. Ingen verkar ifrågasätta trovärdigheten i nyheten, även om en viss skillnad i stavningen av namnet på lertavlan och i hebreiska texten diskuteras.