HOS Green

Hem » Inlägg märkt 'recension'

Etikettarkiv: recension

Judendomen i ljuset av dess högtider (12)

Tidigare delar av detta bokreferat av Karl-John Illmans Judendomen i ljuset av dess högtider (Religionsvetenskapliga skrifter nr 24. 2nd ed. Åbo, Finland: Åbo Akademi, 1994) finner du här.

Analys av boken

Illman visar i sin bok Judendomen i ljuset av dess högtider att flera av de judiska högtiderna i Gamla testamentet har fått delar av sin form antagligen från en icke-hebreisk bakgrund. De agrara karaktärsdragen kan med en viss säkerhet spåras till firande bland antika Israels grannfolk, som fanns i Kanaan innan Israels förfäder kom dit.

Teorier av detta slag förbli emellertid hypoteser när de blir alltför detaljerade. Men det är inte osannolikt att folk med en gemensam språkkultur (semiterna) också delade i generell bemärkelse formerna för firandet av högtider. Liksom språket inte är en uppbarelse i sig, utan en kanal för uppenbarelse, behöver inte heller högtiderna i Gt vara helt och hållit till sin form en uppenbarelse, utan en kanal för uppenbarelse.

Är det så här Gud har verkat i historien, och till sist genom Jesus Kristus? Gud kom för att bo (tabernakla) ibland oss i mänsklig form, en mänsklig form liksom språket och högtiderna är mänskliga. Men människan Jesus var mer än form, han var också en slutlig kanal för uppenbarelse om vem Gud var och vad som är Guds vilja.

Även om de judiska högtiderna har paralleller i samtida kulturer, fyllde Guds frälsningshistoria dem med ett innehåll som förmedlar unik uppenbarelse. När vi kommer in i Nya testamentet och uppenbarelsen genom Jesus Kristus, får de judiska högtiderna sin uppfyllelse. Typologiska sanningar i firandet får nytt och djupare ljus i och med frälsningshistoriens upplösning. Påsken (pæsach) är kanske det bästa exemplet på det.

Recensionsprojekt

Denna spännande bok kom med posten i förra veckan:

Foto: Continuum

Temple and Worship in Biblical Israel. Edited by John Day. London; New York: T & T Clark, 2007.

Jag skall recensera den för Svensk Exegetisk Årsbok. Planerar också att samtidigt lägga ut på denna blogg ett sammandrag av recensionen. Men räkna inte med att det sker till nästa vecka. Boken är en tegelsten på 559 sidor.

Abstract: This major word examines the subject of Temple and Worship in biblical Israel, ranging from their ancient Near Eastern and archaeological background, through the Old Testament and Late Second Temple Judaism, and up to the New Testament. It is the product of an impressive international team of twenty-three noted scholars. All the contributions arise from papers delivered at the Oxford Old Testament Seminar.

Mer akuta projekt just nu är recensioner av av följande böcker:

Hägglund, Fredrik. Isaiah 53 in the Light of Homecoming after Exile. FAT 31. Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 2008. Recenseras också för Svensk Exegetisk Årsbok.

Svartvik, Jesper. Textens tilltal: Konsten att läsa mellan raderna. Lund: Arcus Förlag, 2009.

Den sistnämnda boken, Textens tilltal av Svartvik, är ett av mina dåliga samveten just nu. Mening är att den skall recensera för Teologisk Forum. Ett måste innan nyår, annars får jag verkligen skämmas. Att det har varit helt tyst från skribenterna på Teologisk Forumsedan 8 månader tillbaka är antagligen symptomatiskt för den senare halvan av 2009, som har varit alltför pressad, åtminstone för mig.

Snön faller utanför mitt arbetsfönster, och det ger mig ro i själen. Snart är det jul och högtider.