HOS Green

Hem » hebreiska

Kategoriarkiv: hebreiska

Vad är Gud?

Ett funktionellt sätt att läsa Bibeln kan delvis svara på den frågan (ett ämne som nu diskuteras på tidningen Dagens debattsidor.

Det sätt på vilket vi uppfattar och beskriver verkligheten berättar vilken världsbild vi är influerad av. Bland annat har västvärlden både den antika grekisk-romerska kulturen och judendomen som sin kulturella vagga. Den kristna världsbilden är influerad av båda dessa två krafter, även om den i sig själv också har sina unika drag.

Det grekisk-romerska tankesättet betonar hur något är i sig själv, dvs definierar saker och ting främst utifrån färg, storlek, form, tyngd eller kemi. Det är beskrivning och form som gäller när Gud beskrivs, och mycket av kristen teologi ser ut så idag. I grekiskt tänkande dominerar de statiska verben, som uttrycker tillstånd (existera, leva, etc) och kan inte användas som svar på frågan ”Vad hände?”.

Det hebreiska tankesättet (som har starkt påverkat både Gamla och Nya Testamentet) betonar ”göra,” dvs vad ett objekt gör, vad dess funktion är. Exempelvis bägaren i Ps. 23:5, som inte beskrivs men är en symbol för något större. I det hebreiska tänkandet dominerar således de dynamiska verben, som uttrycker förändring, aktiva handlingar eller händelser (arbeta, berätta, springa, etc). Enbart de dynamiska verben kan svara på fråga ”Vad hände?”.

Det kan uppfattas som konstgjort att skilja på grekiskt-romerskt och hebreiskt sätt att tänka, men det definierar hur vi tenderar att se på vår omgivning. Om jag exempelvis berättar för dig att jag igår köpte en ny bil, vad är det första du tänker på eller frågar mig om? Undrar du om märket, modellen, färgen, drivmedel, hur stark motorn är, eller undrar du vad jag skall använda en ny bil till, varför jag valde just en sådan bil. Jag ganska säker på att i vår värld tenderar det förra vara det första vi tänker på. I ett hebreiskt tänkande är det senare som är viktigast.

Så nu är frågan hur vi ser på Gud, oavsett om vi tro att en gudomlig skapare existerar eller inte? Är Gud en man eller kvinna, eller är Gud det han har gjort och gör genom sina självavslöjande handlingar i historien och geografin? Aposteln Johannes sa ”Gud är kärlek” på grund av vad han har gjort (se Joh 3:16) och ytterst sätt presenterar Bibeln (som också är vad den gör/lovar) vem Gud är genom det Jesus Kristus gjorde och gör.

Hebreisk-Akkadisk ordbok

Denna skulle jag vilja ha… om min budget tillåter, eller kanske som julklapp.

Tawil, Hayim. A Biblical Hebrew and Akkadian comparative lexicon: Etymological-Semantic and Idiomatic Equivalents with Supplements on Biblical Aramaic. KTAV Publishing House, 2009.

John Hobbins har recenserat denna (i många avseende) dyrgrip här. Hobbins recension är teknisk men givande, då han förklarar vad en djupare insikt och fortsatt forskning av akkadiskan kan betyda för vår förståelse av Bibelns grundspråk (speciellt hebreiska, men också arameiska). På Wikipedia kan du läsa mer om akkadiska.

Hela hebreiska alfabetet i en vers!

Det finns en vers i Gamla testamentet som innehåller hebreiska alfabetets alla 22 bokstäver (konsonanter), om vi räknar ihop Sin och Shin. Bibelstället är Sefanja 3:8.

Några känner antagligen till att det i Gamla testamentet finns texter som har en alfabetisk struktur (acrostic psalms), exempelvis Ps 145, Ps 119 och Ordspr 31:10-31. Även Klagovisorna 1-4 struktur präglas av det hebreiska alfabetet.

Men det finns alltså en enda vers som innehåller hela hebreiska alfabetet, och inte nog med det… . När jag räknade bokstäver upptäckte jag att versen också innehåller de fem hebreiska slutbokstäverna. Själv upplever jag detta som högst märkligt.

Här har ni möjlighet att räkna själva:

‏לכן חכו־לי נאם־יהוה ליום קומי לעד כי משׁפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשׁפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באשׁ קנאתי תאכל כל־הארץ׃

(Zephaniah 3:8 BHS-W4)‎

The History and Excavation of Ugarit

Ugarit, modern Ras Shamra was an important maritime city situated in the Northern part of Syria. During the Bronze Age, copper ore passed through Ugarit en route from Cyprus to Mesopotamia. Ugarit had important contacts with the Hittites of Asia Minor and with the Egyptians. It served as the crossroads between Mediterranean culture and the world of the Sumerians and Akkadians in Mesopotamia. With the coming of the Iron Age to the Near E., copper lost its importance and Ugarit lost its position as a major trading port.

The bay known as Minet el‑Beida is located just fifty nautical miles opposite the point of the island of Cyprus (see table 1). Ugarit, the port town of that bay, is known to have been occupied as early as the fifth millenium B.C. Sargon of Akkad (ca. 2060 B.C.), and rulers of the Third Dynasty of Ur (ca. 2060‑1950 B.C.) appear to have had contact with Ras Shamra. The pottery discovered among its ruins has definite Mesopotamian influence.

Between 2400 and 2300 B.C. the city was burned and its older population was displaced. Amorites and Semitic Canaanites migrated northward and the Canaanite people known to us as Phoenicians settled along the Mediterranean coast of north­ern Syria. The Phoenicians controlled Cyprus at this periodand Cypriote pottery is identical in design with that found at Ras Shamra.

Niqmad I and Yagarum I are said to have ruled Ugarit during the nineteenth and eighteenth centuries B.C., but we have no records from this period. The successors of these early rulers, did rule from the fourteenth century until the end of Ugaritic power (ca. 1200 B.C.). Royal correspondence discovered at Ras Shamra mentions golden vessels and other items which Niqmad II sent to the Hittite ruler, Suppiluliuma. While paying tribute to the Hittites, Niqmad also maintained an alliance with Egypt. Ugarit was caught between two great powers – Egypt and the Hittites – and each sought to control her. Ugarit seems to have been quite successful in her efforts to placate (a Peace) the rivals and maintain peaceful relations with both.

It was during the reign of Niqmad II (ca. 1360 B.C.) that Ugarit was destroyed by fire. After the fire the city seems quickly to have recovered its prosperity. It was under Hittite domination for a time but came under Egyptian control with Ramesses II (ca. 1290‑1224 B.C.). During the reign of Niqmepa or Ammistamar II a fire destroyed a portion of the palace. The Hittites were responsible for the fire.

The reign of Ammistamar II was marked by growing trade with Crete. Ammistamar II was succeeded by Ibirana, and he by Niqmad III. Another ruler bearing the name Hammurabi is known, but his relation to the Niqmad dynasty is uncertain.

Tension between the Hittites and the Egyptians became acute during the 14th and 13th centuries and Ugarit was caught in the middle. After 1360 B.C. Ugarit had to acknowledge Hitt­ite suzerainty and paid tribute. Still Ugarit tried to main­tain friendly relations with Egypt. After the battle of Kadesh, fought to determine whether Hittites or Egyptians would control Syria, Ugarit enjoyed its final period of prosperity.

We learn from an Assyrian letter discovered at Ras Shamra that Ugarit was governed by a queen during the thirteenth century. Ugarit was friendly with Assyria at the time. Tow­ards the end of the thirteenth century, and the beginning of the twelfth century, northern Syria was overrun by ”Sea People” a term used in Egyptian writings to describe invaders from the Balkans and the plains north of the Black Sea who entered northern Syria and pushed southward. It is probable that many of the Aegean, Mycenaean, and Cypriote inhabitants of Ugarit sought refuge in their native lands at the time. There is no record of the battle, but we know that the Sea Peoples destroyed Ugarit.

Economic as well as political reasons help to account for the end of Ugaritic history ca. 1200 B.C. when iron began to replace copper as the metal used in the manufacture of tools and weapons. When copper was no longer needed, Ugarit lost its importance.

After the destruction of Ugarit, the port city never regained its ancient position. There are some evidences of occupation during the tenth century and Greek merchants of the sixth and fifth centuries are known to have stopped there. It was they who named the port Leucos Lime (white harbor). A large number of archaic Greek coins dating to the second half of the sixth century has been found. Later settlements, how­ever, were insignificant and the site was used for farming until the spectacular discovery in 1929.

In the spring of 1928, a Syrian peasant who was plowing near the coast of the Mediterranean Sea, seven miles north of Latakia, discovered an ancient tomb that lay just beneath the surface of his field. He then notified the Director of Anti­quities of the French mandate government. After a preliminary investigation of the discovery it was noticed that the roof of the tomb was constructed in a corbeled fashion similar to the design of tombs of the Mycenaean culture that had been discov­ered earlier on the isle of Crete. An archaeological expedition under the direction of Claude F.A. Schaeffer arrived at the site in late March of 1929.

The first six weeks of exploration was disappointing. The number of tombs that were found indicated that a sizable community had existed in the area. The archaeologists then turned their attention to a small hill located approximately a mile to the south, which the local populace called Ras Shamra (fennel head), after the aromatic shrub that grew profusely across it. Ras Shamra proved to be a tell sixty‑five feet high which covered some seventy acres. The ruins of a small harbor town were also discovered less than a mile away on the shore of the small bay Minet el‑Beida (White Harbor). Although the bay is inadequate for modern shipping, it had served the needs of the craft of antiquity.

The excavations met with immediate success. It brought to light the royal tombs of Urgant, two large temples, monumental ruins of civic buildings and royal palaces began to appear, and artifacts (profusion of pottery and occasional bronze articles) illustrating international commerce between Ugarit, Egypt, Mesopotamia, the Hittites of Asia Minor, and the Cretan Mycenaean areas. All these remains indicated that the city which had occupied the site had been very rich in material culture. The most significant discovery was the library with inscribed in several Near eastern languages, including the previously unknown Semitic language known as Ugaritic written in an alphabetic cuneiform script.[1] The contents of the tablets could be determined only by deciphering the script. Fortunately, the process of deciphering was one of the shortest on record. The first tablet was recovered on May 14, 1929.[2]

The documents that were found in this library (later to be augmented by new discoveries), provided important infor­mation on the history and customs of ancient Syria, the nature of Canaanite religion, and the meaning of Biblical vocabulary (Hebrew) which became meaningful in the light of Ugaritic usage. The newly discovered alphabetic script provided mat­erial for the study of the origins of alphabetic writing.

The room in which the texts were found appears to have served as a library. It was situated in a building located between the two great temples of ancient Ugarit – one dedicated to Baal and the other to Dagan.

Other things that were discovered was a pile of seventy-­four bronze weapons and tools at the foot of a cellar stairway. A number of the most beautiful of the weapons contained in­scriptions in the cuneiform alphabet which had been used on the clay tablets.

Schaeffer’s excavations at Ras Shamra have revealed five major periods of occupation at the site. Flint and bone implements from level five are associated with the prepottery period of Neolithic times. Level four corresponds to the Chalcolithic era; painted pottery associated with the Halation period of Mesopotamia culture was found at this level. The third level has been dated to the last half of the third mil­lennium B.C., when the city was destroyed by fire; the sub­sequent reoccupation continued to approximately 2100 B.C., Khirbet Kerak ware was associated with the last phase of level three. The upper two levels (ca. 2100‑1500 and 1500­-1200 B.C.) are of predominant interest because the city bore the name Ugarit through this period. It is probably that the myths and legends contained in the literary texts were origin­ally created by the inhabitants of level two, but the extant text are to be dated to level one, the last level of occupation and the period in which Ugarit reached the heights of its literary and cultural achievements.

1. Most of the tablets were written in this previously unknown alphabetic script which dates back to the same Amarna period.

2. By June 4, 1930, a partial deciphering had been publish­ed by a German scholar, Hans Bauer, whose work was based in part upon the earlier findings of Charles Virolleaud.

Bibliography

Pfeiffer, Charles F., Ras Shamra and the Bible, Second printing Grand Rapids, Michigan, Baker Book House.

Schoville, Keith N., Biblical Archaeology in Focus, Grand Rapids, Michigan, Baker Book House, 1978.

The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible
, editor Merrill C. Tenney, 5, Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing Company, 1975.

Gamla testamentet på ett knappnålshuvud…!!

Nu är det tid för mig att bryta tystnaden på denna blogg efter jul och nyår. Det har varit lediga dagar även om snö saknas, speciellt för barnens skull. Ännu ingen skidåkning eller pulkaåkning, men faktiskt lite skridskoråkning. Idag har det snöat i Örebro, så kanske…

Under jul och mellandagarna har det faktiskt hänt en del med anknytning till exegetik och bibelteologi. Jag får väl redogöra för dem successivt framöver, och startar därför lite lätt det nya bloggåret med en av dessa rafflande nyheter.

Forskare har lyckats skriva hela hebreiska Bibeln (308 428 hebreiska ord), dvs hela Gamla testamentet, på ett 0,5 mm kvadratstort mikrochip. Se bilden ovan och det svarta ”smutskornet” på fingret (!!). Storleken kan jämföras med ett knappnålshuvud. Ni känner väl till den klassiska frågan: ”hur många änglar får plats på ett knappnålshuvud?” Nu vet vi att hela den hebreiska texten i Gamla testamentet kan rymmas på en sådan yta. Undrar hur Gutenberg hade reagerat om hade vetat vad som idag är möjligt inom tryckkonsten.

Underverket har fått namnet Nano-Bible, men man kan fråga sig vad som är nyttan med en sådan bedrift. Förutom att det säkert platsar i Guinness rekordbok, menar forskarna vid Technion, Israel’s Institute of Technology att det också öppnar upp för lagring av information på ett sätt som tidigare inte var möjligt (ex lagra enorma mängder DNA data … vad skall man tycka etiskt om det?)

Vill du läsa mer om detta med häftiga bilder klicka då vidare på länkarna nedan:
Arutz Sheva: And out of Zion Will Come the World’s First Nano-Torah
The Age: Israel Boffins put Bible on microchip
msnbc: Scientists inscribe entire Bible on head of a pin
Popsci: Nanoteck Squeezes Bible onto a Pinhead

Tack till Davila – PaleoJudaica.com, Stephen Cook – Biblische Ausbildung och Stephen (aka Q) – Emerging from Babel för informationen och länkarna.

Värdet av att förstå hebreiska

Jag har sedan 1980-talet haft ett kärleksförhållande till klassisk hebreiska, det vill säga det språk som Gamla testamentet till största del är ursprungligen skriven på. Det är nog huvudanledningen till att jag har valt att främst undervisa och forska i Gamla testamentet. Jag har absolut inget emot Nya testamentet och grekiskan (har studerat massor av det också), men hebreiskan ligger mig närmare om hjärtat.

I dessa tider, när bibelhebreiskan nämns i media och på bloggar i samband med diskussionen om den Messianska Föreningen Shalom, vill jag verkligen betona en sak. Att ägna stor del av sin tid åt studier i detta språk innebär inte att man löper risken att hamna fel i vad Nya testamentet säger om Jesus. Vad som bland annat motiverade mig att börja studera hebreiska var en bok av David Bivin och Roy B. Blizzard med titeln Understanding the Difficult Words of Jesus. Författarna vill få läsaren att inse betydelsen av kunskap i hebreiska för att förstå de judiska nytestamentliga författarnas grekiska. Bivin och Blizzard går så långt att de hävdar att de synoptiska evangelierna ursprungligen kommunicerades på hebreiska. Men inte ett enda slutsats i boken förnekar Jesu gudomlighet eller mänsklighet.

I ett tidigare inlägg nämnde jag att John F. Hobbins blogg Ancient Hebrew Poetry är en av mina absoluta favoritbloggar, och då tänkar jag speciellt på hans inlägg om hebreiska språket och dess poesi. John publicerar också regelbundet inlägg om att studera hebreiska, ett återkommande ämne på hans blogg, och just nu pågår där faktiskt en serien om det. Senaste inlägget i den serien är av en gästbloggare som heter Randall Buth, som undervisar klassisk hebreiska och koine grekiska (nytestamentlig grekiska) på Hebreiska universitet i Jerusalem. Om du väljer att titta in hos John kolla då in vänstra spalten som är fullständigt packad med material.

Randall Buth driver också ett Biblical Language Center i Israel som jag själv önskar jag kunde delta i, men något som är fullständigt omöjligt inom en överskådlig framtid på grund av familj (obs, jag klagar inte på min familj, bara konstatera hur det är). Att som bibelforskare och lärare i Gamla testamentet verkligen kunna komma till den punkt i livet där jag behärskar helt grundspråken (hebreiska, men också arameiska och grekiska om man räknar in Septuagintan) i de texter man ägnar sitt liv åt, är verkligen en dröm att försöka uppnå.

För att nå detta mål att behärska bibelhebreiskan (eller klassisk hebreiska) är Johns blogg en bra hållplats. Där kan man låta sig peppas, få råd och tips om litteratur, men också bli frustrerad då man inser att verkligen kunna ett språk är mer än bara att avkoda en text skriven på ett antikt språk. Jag håller med John att om man vill lära sig ett språk som hebreiskan finns det inga medelvägar, utan för det mesta handlar det om hårt arbete. Men trots det hårda arbetet är resultatet oändligt tillfredsställande när det börjar bära frukt i form av djupare förståelse av de bibliska texterna både i Gamla och Nya testamentet.

Jag hoppas verkligen inom en snart framtid hinna med att uppdatera mina länklistor på denna blogg. Bland annat kommer de att inkludera länkar till resurser för språkstudier av Bibeln. Men redan nu kan jag tipsa om följande, förutom Johns Ancient Hebrew Peoetry:

Codex: Resources for Biblical Studies
Daily Hebrew