HOS Green

Hem » bibelforskning

Kategoriarkiv: bibelforskning

”Toward Apocalypticism”

This is my dissertation, which I will defend on September 11th. It can now be downloaded at https://www.doria.fi/handle/10024/177862. I am working on an errata that will supplement my thesis.

Min avhandling, som jag försvarar den 11 september, finns nu tillgänglig som digital version här för nedladdning.

Avhandlingens titel är Toward Apocalypticism: A Thematic Analysis of Isaiah 65–66, där jag främst analyserar olika teman i Jesajabokens två sista kapitel men visar också hur några av dess profetiska teman drar emot en annan slags genre i den antika judiska litteraturen som kallas för apokalyptik. Jag illustrerar detta sistnämnda med exempel på hur Jes 65–66 har lämnat avtryck i 1 Henok, en apokalypse från andra århundradet fvt. Helt kort, kan min avhandling benämnas som ett tematiskt och receptionshistoriskt studium av den profetiska och apokalyptiska genren i tidig judendom.

Hebreisk-Akkadisk ordbok

Denna skulle jag vilja ha… om min budget tillåter, eller kanske som julklapp.

Tawil, Hayim. A Biblical Hebrew and Akkadian comparative lexicon: Etymological-Semantic and Idiomatic Equivalents with Supplements on Biblical Aramaic. KTAV Publishing House, 2009.

John Hobbins har recenserat denna (i många avseende) dyrgrip här. Hobbins recension är teknisk men givande, då han förklarar vad en djupare insikt och fortsatt forskning av akkadiskan kan betyda för vår förståelse av Bibelns grundspråk (speciellt hebreiska, men också arameiska). På Wikipedia kan du läsa mer om akkadiska.

Bibelkritik och exegetiska metoder – 1

Under 2009 räknar jag med hinna blogga om bibelkritik och exegetiska metoder, med speciellt fokus på Gamla testamentet. Orsaken till denna bloggidé är mitt avhandlingsarbete, där jag i den processen funderar mycket kring metoder och dess användningsområden.

Jag mjukstartar således här och nu denna serie.

När Bruce K. Waltke beskriver i sitt opus, An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach, en kristen attityd till Bibeln, använder han sig av fem prepositioner för att skilja på olika uppfattning om hur Gud talar genom Bibeln. Han erkänner att en sådan uppställning är en förenkling och är inte tänkt att fungera som en exakt analys av olika uppfattningar.

Även om de fem prepositionerna blir en förenkling av en mycket komplex värld, är det ändå ganska fyndigt. Sedan får vi se om ni håller med. Här är i alla fall Waltkes lista på olika positionerna inom bibelkritiken:

1. Liberal theologians stand above the Bible
2. Neoorthodox theologians stand before the Bible
3. Traditionalists place traditions/confessions alongside the Bible
4. Fundamentalists stand on the Bible
5. Evangelicals stand under the Bible

Old Testament Theology, 73–77.

Själv är Waltke evangelikal reformert…

Tron och bibelforskning

Phil Sumpter har startat vad som lovar bli en mycket intressant blogg: Narrative and Ontology. När han nu inleder en serie med rubriken ”Faithful and Critical Scholarship: Interpretation Within Boundaries”, fångar han min uppmärksamhet direkt.

Eftersom jag själv är involverad i akademisk bibelforskning, undrar jag ofta var och hur min tro platsar i ett sådant sammanhang. Eller måste jag, som Phil uttrycker det, verkligen lämna den vid dörren till mitt arbetsrum för att sedan plocka upp den igen när jag går därifrån? Tron på Gud är inte accepterad i vissa rum inom den akademiska bibelforskningen, men sådana som jag kan ändå inte hänga av mig tron på Gud som en slags ytterkläder.

Jag tycker Phil uttrycker problematiken bra när han säger:

A Christian’s relation to the world of time and space is not particularly straight forward. On the one had, the logic of his faith demands that he believe in a God who acts, and who acts in such a way that it impinges upon our reality. On the other hand, Christian faith affirms the existence of the empirical world of laws and causality which need to be respected. These two dimensions cannot be fused, yet they cannot be separated either.

The result of this tension impinges upon me as an (aspiring) academic scholar, committed to the truth of the real world and thus open to criticism from evidence and logic. Yet my faith can, by definition, not be left at the door of my office, to be picked up again when I go home.

Trons plats i akademisk forskning är inte självklar, och för vissa oacceptabel eftersom tron likställs med ideologisk agenda som skall bevisas. Men jag menar om man har en tro kan den ändå inte helt skiljas från det man ägnar sig åt, eftersom tron är en integrerad del av ens liv och världsbild. I vilken grad är man då egentligen kvalificerad för akademisk bibelforskning?

Phil ställer frågan: ”How do I relate the demands of my tradition to the rigours of scientific research and the challenges of contemporary thought to the validity of my beliefs?” Phil kommer att undersöka denna fråga på sin blogg under de kommande veckorna, och han utgår då från B.S. Childs lista på ”six constitutive features of traditional exegesis over the past 2000 years.”

Jag har många projekt på gång nu för mitt bloggande, antagligen fler än vad jag egentligen klarar av, men nog skulle jag vilja återkommer till detta ämne med egna reflektioner. Det finns så mycket intressant och viktigt att reflektera teologiskt kring. Pust!