HOS Green

Hem » Gamla testamentet (Sida 3)

Kategoriarkiv: Gamla testamentet

Fragment från Aleppo kodex återlämnad

Det finns många fascinerande (och spännande) berättelser om hur bibliska textfragment och manuskript har upptäckts, spårats eller överlämnats till forskare. Ett av de mest kända exemplen är Dödahavsrullarna. Boktips om den berättelsen är den populärt skrivna boken The Mystery and Meaning of the Dead Sea Scrools av Hershel Shanks (Random House, New York. 1998). En riktig thriller faktiskt.

Nu skall ett fragment från Aleppo kodex (”Toras krona”, se bild ovan) återlämnas till forskare. Aleppo kodex huserade i Mustaribah synagoga i Aleppo, Israel, från 1478 till december 2 1947, när synagogan skadades svårt av brand under upploppen mot judarna efter det att FN röstade för att etablera staten Israel. Kodexen räddades mirakulöst ur askan och hamnade i Jerusalem, i Hebreiska universitetet. En fjärdedel av sidorna förstördes i branden.

Det speciella och betydelsefulla med införandet av kodex i spridning av Gamla testamentet, var att den tillät produktion av en bibeltext där man fick lov att sätta ut vokalljuden och accenter, vilket var förbjudet att göra på texter som var nedtecknade på rullar. Rullarna var heliga, och inget fick läggas till eller dras ifrån den ursprungliga texten.

Innan elden var Aleppo kodex det äldsta manuskriptet som innehöll hela Tiberia massoretiska texten. Den är daterad till 900-talet e Kr. Dess exakthet och auktoritet erkändes vid ett tidigt datum. Istället är det Leningrad kodex den äldsta kompletta hebreiska Bibeln som existerar idag. Den är skriven av en forskare som hette Samuel ben Jakob i Fostat (gamla Kairo), Egypten, omkring 1008, eller 1009, eller 1010 e Kr. Den finns i Saltykov-Shchedrin Public Library.

Läs här (Haaretz) och här (Bibbiablog) om berättelsen hur ett förlorat fragment från Aleppo kodex på torsdag (8/11-07) skall ”komma hem” till de forskare som har ansvar för kodexen. Artiklarna innehåller en del faktafel om bakgrunden till kodexen (se min summering ovan, men även här), men fragmentets förehavande från branden 1947 till nu är värt att läsa.

Som sagt, mer av sådant, dvs att fragment som är ute på vift hittar hem så att den berömda brännskadade kodexen kan återställas så mycket som möjligt.

Childs, Introduction to the Old Testament – 2Chapter 1: The Discipline of Old Testament Introduction

Childs presents the “The Discipline of Old Testament Introduction” in chapter 1 by discussing this topic under the following subheadings: 1. The History of the Discipline, 2. A Critique of the Historical Critical Introduction and 3. Old Testament Introduction and the Canon. The review of “The History of the Discipline” is brief. Childs gives two reasons for this: 1. The history has already been frequently reviewed in various Introductions, monographs and encyclopaedia articles; 2. The major critical issue is how to interpret this history.

Childs emphasizes that “the real point of controversy is how one evaluates this history” [of Old testament Introduction]: a journey from ignorance and error to an era of freedom measured only by critical thinking, or a growth in unbelief where the truth of the Bible was sacrificed on the altar of human wisdom and pride. Childs means that both evaluations have missed the mark. On the one hand it is impossible to deny the enormous gains that have been achieved in the critical study of the Old Testament. On the other hand Childs questions seriously “the form of the critical Introduction as an adequate approach to the literature it seeks to illuminate.” There are several reasons for this critique: 1) A great gap between the critically reconstructed literature and the actual canonical text has emerged; 2) the critical Introduction usually fails to understand the special dimensions of Israel’s religious literature by disregarding the function of canonical literature; 3) The usual historical critical Introduction has failed to relate the nature of the literature correctly to the community which treasure it as Scripture. This suggests that the issue is the problem of the canon – “how one understands the nature of the Old testament in relation to its authority for the community of faith and practice which shaped and preserved it.”[1]

To find support for his argument, Childs refers to the history of the discipline from the perspective of the canon. When the early Christian church inherited the Jewish scriptures it was assumed that these writings functioned authoritatively. The question was not if Jewish scriptures were still canonical, but if the Scriptures supported the claims of Jesus Christ. Soon the first major challenge to the continuity of scripture and Church came (Marcion) and the response to this attack (Irenaeus, Tertullian, and later Augustine) points out several strengths to the Christian understanding of canon: 1) It allowed the church to receive these writings as a divine word; 2) Thus, an inclusive principle was followed which allowed the full diversity of the biblical writings to be maintained; 3) A dynamic relationship, testified to in the church’s liturgy, was established between scripture, its author (God), and its addressee (the church). But there were also weaknesses in the early church’s understanding of canon: 1) The early church was not able to hear the Old Testament on its own terms, but increasingly the canonical text was subjected to the dominance of ecclesiastical tradition (that New testament had superseded the Old); 2) The religious and political development of the previous three centuries had effected a bitter alienation between the synagogue and the church and had struck at the heart of a canonical understanding of the scripture which related the sacred writings of the Jews to a living community of faith.[2]

Childs explains that a breakdown of Old Testament as canon continued during the medieval period and the impact of the Renaissance and Reformation on the concept of canon was profound and far-reaching. During the sixteenth century the problem of the authority of the biblical canon became a topic of polemics that threatened to separate Bible from church, which led in the direction of setting up a “canon within the canon”. The unity of the canon in the exegesis was threatened. The rise of the historical critical school in the post-Reformation period then witnessed the collapse of the traditional concept of canon (see Cappellus, Semler, Simon). By the nineteenth century the traditional form of the Old Testament discipline had been radically reshaped by the newer methodology (e.g. text criticism).[3]

Childs concludes that the effect of this development was that those scholars who pursued historical criticism of the Old Testament no longer found a significant place for the canon. And those scholars who retained a concept of the canon were unable to find a significant role for historical criticism. This polarity lies at the centre of the problem of the discipline of Old Testament Introduction. Childs continues by saying that the crucial task is to rethink the problem of Introduction in such a way as to overcome this tension between the canon and criticism.[4]

[1] Ibid., 39–41.
[2] Ibid., 41–43.
[3] Ibid., 43–45.
[4] Ibid., 45.

Childs, Introduction to the Old Testament – 1

I mina doktorandstudier vid Åbo Akademi ingår en rad läskurser, som jag genomför med att skriva kritiska bokreferat på litteratur jag måste läsa. Jag har nu bestämt mig för att här på min blogg presentera dessa bokreferat, som är på engelska då jag skriver på detta språk i mitt doktorandarbete. Varför gör jag detta? Svaret är enkelt, för att sprida kunskap.

Jag startar ut med ett bokreferat på Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture. Jag kommer enbart att presentera de fyra första kapitlen plus en egen kommentar i slutet (sex inlägg inklusive detta), då hela boken är 688 sidor lång. Dessa kapitel är dock viktiga då Childs där presenterar och förklarar sin canonical approach. Observera, Childs åsikter och syn på Gamla testamentet är naturligtvis nödvändigtvis inte mina egna.

Varsågod.Biographical information:

Childs, Brevard S. Introduction to the Old Testament as Scripture. Philadelphia: Fortress Press, 1979.

Presentation of the author
Brevard S. Childs is Sterling Professor of Divinity and Fellow of Davenport College, The Divinity School, Yale University. He has authored well known works such as The Book of Exodus (1974), Old Testament Theology in a Canonical Context (1985), Biblical Theology of the Old and New Testaments(1992) and Isaiah (2001).

Presentation of the book
The background to the book Introduction to the Old Testament as Scripture is described by Childs as a process, where he began to realize that there was a need for a new foundation for the biblical discipline. Something was wrong with the whole concept of the study of the Bible. He explains that “the relation between the historical critical study of the Bible and its theological use as religious literature within a community of faith and practice needs to be completely rethought”.
[1] Thus, a different model is presented in this introduction that “seeks to describe the form and function of the Hebrew Bible in its role as sacred scripture for Israel.[2]

Childs argues that biblical literature has not been fully understood because its role as religious literature has not been correctly analysed. Therefore his approach seeks to describe the canonical literature of the Hebrew Bible, where the “canonical” is the context from which the literature is being understood – to hear the biblical text in that context (the collection and transmission) as scripture. Childs wants to establish a proper context from which to read the biblical literature.

Introduction to the Old Testament as Scripture is divided into six parts. The first part contains four chapters that introduces and explains Childs’ model that seeks to describes the Hebrew Bible as Israel’s Holy Scripture. The first chapter describes the “The Discipline of Old Testament Introduction” and the next three chapters discusses different aspects of the biblical canon and its relationship to biblical criticism and the text itself. In part 2 to 5 Childs applies theologically and hermeneutically his model on each book of the Old Testament. He follows the Hebrew canon: The Pentateuch (part 2), The Former Prophets (part 3), The Latter Prophets (part 4) and the Writings (part 5). Each chapter in these parts has, with some exceptions, the following structure: 1. Historical Critical Problems, 2. The Canonical Shape of [biblical book], 3. Theological and Hermeneutical Implications. Finally in part 6 Childs concludes this massive work of 688 pages (including index of authors) with the theme “The Hebrew Scripture and the Christian Bible”.

The first impression of the book is that its content is very clear and logically structured, which makes it fairly easy for the reader to follow Child’s general idea. All the chapters in the book begins with an extensive bibliography (chap. 1-4, 44) plus a list of commentaries (chap. 5-43) up to 1979 when the book was published.

[1] Brevard S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: Fortress Press, 1979), 15.
[2] Ibid., 16.