HOS Green

Hem » Matteus

Kategoriarkiv: Matteus

Ny kommentar på Matteusevangeliet

SBL konferensen i juli presenterades bland annat en ny bibelkommentar på Matteusevangeliet av R. T. France i serien New International Commentary on the New Testament (NICNT). Under konferensen fick jag och min resekamrat/kollega Tommy Wasserman också tillfälle och den stora förmånen att spendera onsdageftermiddagen och kvällen tillsammans med Donald A. Hagner med fru. Bland annat lyssnade vi på opera i Hofburgskapellet tillsammans (se tidigare rapport här). I vilket fall, Donald har författat en mycket bra bibelkommentar på Matteusevangeliet i The Word Biblical Commentary serien (två volymer!). När vi på eftermiddagen satt och fika framför Gamla Rådshuset i Wien, passade jag därför på att fråga vad han tyckte om R. T. France nya kommentar, och hans svar var att France kommentar var den bästa på Matteusevangeliet just nu.

Även om jag undervisar och är forskarstuderande i Gamla testamentets exegetik har jag sedan länge haft ett speciellt intresse för Matteusevangeliet, bland annat grund av Jesu bergspredikan i Matt 5-7 (som är den längsta sammanhängande undervisningen av Jesus i evangelierna), men också för sin överbryggande roll mellan de äldre förbunden (Gamla testamentet) och nytt förbund (Nya testamentet). Matteusevangeliet är nog den text av evangelierna som har flest direkta kopplingar och referenser till Gamla testamentet, och Matteus primära målgrupp var med största sannolikhet omvända judar till tron på Jesus Kristus.

Recensioner på R. T. France kommentar börjar nu dyka upp på bloggar och internet, och själv skulle jag vilja se den i min bokhylla. Men det får vänta, då mitt bokkonto är sprängt för en tid framöver. Så jag kan ännu inte personligen recensera boken här. Kanske någon som läser detta inlägg har hunnit stifta bekantskap med arbetet och vill lämna ett omdöme?

Matteusevangeliet, och speciellt Matt 28:19, har diskuterats här på min blogg, och jag räknar med att återkommer till Matteus framöver, även om tiden är knapp för mer avancerad bloggning just nu.

Treenigheten och Matt 28:19

I ett debattinlägg i tidningen Dagen, publicerad 2007-06-07, hävdar Stefan Ketriel Blad följande under rubriken ”Kyrkan har inte monopol på de judiska Skrifterna:

“I slutet av 300-talet ändrade kyrkan hänsynslöst flera bibeltexter för att få dem att passa in i sin nyskapade treenighetslära, bland annat Matt 28:19 och 1 Joh 5:7.”

Jag vill här kort kommenterar påståendet att Matt 28:19 i sin nuvarande formulering skulle vara manipulerad för att passa in i treenighetsläran.

Uppfattningen att orden ”döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” (B2000) inte fanns med i Matteus ursprungstext är svårt att bevisa. Det finns inga externa bevis, dvs inga bevarade/existerande Matteus manuskript som innehåller en läsning utan dessa ord. Detta antyder att när en kortare form av vers 19 citeras av Eusebius i sitt förnicenska arbete, ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar i mitt namn”, kan det vara frågan om Eusebius egen förkortning av den mer liturgiska formuleringen i Matt 28:19. Vad beträffar de interna bevisen beskrivs visserligen det kristna dopet på flera ställen i Nya testamentet som att dopet skedde i Jesu namn, men måste enligt min mening ändå betraktas som en förkortning av den längre liturgiska formeln tills tydligare textbevis dyker upp som säger annorlunda. Det sannolika är att nytestamentliga dop skedde i treenighetens namn, eftersom även i Jesu eget dop var Fadern, Sonen och Anden involverade (Matt 3:16-17).

Värt att notera i Matt 28:19 är också att det står inte ”namnen”, utan ”namnet” (bokstavligt ”in i namnet”) i singularis. R. T. France ger en intressant kommentar på detta:

”Jesus thus takes his place along with his Father and the Spirit as the object of worship and of the disciple’s commitment. The expericence of God in these three Persons is the essential basis of discipleship. At the same time the singular noun name (not ‘names’) underlines the unity of the three Persons” (TNTC, Matthew, 414-415).

För den som är intresserad har jag gjort en textutläggning av Matt 28:16-20 i tidsskriften Tro & Liv 2007 Årgång 66 (2’07). Den tar inte upp det specifika problemet i detta inlägg, men ger förhoppningsvis ytterligare insikt i textens teologiska betydelse.