HOS Green

Hem » Jesus » Treenigheten och Matt 28:19

Treenigheten och Matt 28:19

Auto translate

Om bloggen

Välkommen hit! Mitt namn är Stefan Green och är teolog och exeget. Mer om mig kan du läsa under flikarna ovan: Om mig…, Engagemang och Publikationer

Det du kan förvänta dig här är: en hel del exegetik, bibelteologi, en del bibelarkeologi, men också annat som intresserar mig.

Du får gärna kommentera det jag publicerar, så att vi kan ha en dialog. Jag förbehåller mig däremot rätten att avvisa kommentarer som bedöms som respektlösa, olämpliga och som ligger utanför syftet med denna blog.

Nyligen twittrat

Bloggarkiv

I ett debattinlägg i tidningen Dagen, publicerad 2007-06-07, hävdar Stefan Ketriel Blad följande under rubriken ”Kyrkan har inte monopol på de judiska Skrifterna:

“I slutet av 300-talet ändrade kyrkan hänsynslöst flera bibeltexter för att få dem att passa in i sin nyskapade treenighetslära, bland annat Matt 28:19 och 1 Joh 5:7.”

Jag vill här kort kommenterar påståendet att Matt 28:19 i sin nuvarande formulering skulle vara manipulerad för att passa in i treenighetsläran.

Uppfattningen att orden ”döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” (B2000) inte fanns med i Matteus ursprungstext är svårt att bevisa. Det finns inga externa bevis, dvs inga bevarade/existerande Matteus manuskript som innehåller en läsning utan dessa ord. Detta antyder att när en kortare form av vers 19 citeras av Eusebius i sitt förnicenska arbete, ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar i mitt namn”, kan det vara frågan om Eusebius egen förkortning av den mer liturgiska formuleringen i Matt 28:19. Vad beträffar de interna bevisen beskrivs visserligen det kristna dopet på flera ställen i Nya testamentet som att dopet skedde i Jesu namn, men måste enligt min mening ändå betraktas som en förkortning av den längre liturgiska formeln tills tydligare textbevis dyker upp som säger annorlunda. Det sannolika är att nytestamentliga dop skedde i treenighetens namn, eftersom även i Jesu eget dop var Fadern, Sonen och Anden involverade (Matt 3:16-17).

Värt att notera i Matt 28:19 är också att det står inte ”namnen”, utan ”namnet” (bokstavligt ”in i namnet”) i singularis. R. T. France ger en intressant kommentar på detta:

”Jesus thus takes his place along with his Father and the Spirit as the object of worship and of the disciple’s commitment. The expericence of God in these three Persons is the essential basis of discipleship. At the same time the singular noun name (not ‘names’) underlines the unity of the three Persons” (TNTC, Matthew, 414-415).

För den som är intresserad har jag gjort en textutläggning av Matt 28:16-20 i tidsskriften Tro & Liv 2007 Årgång 66 (2’07). Den tar inte upp det specifika problemet i detta inlägg, men ger förhoppningsvis ytterligare insikt i textens teologiska betydelse.


4 kommentarer

 1. Stig Åke Gerdvall skriver:

  Jag vill visa på det som gör att vi tror att Matt. 28:19 är manipulerat av senare avskrivare för att ge bibliskt stöd för treenigheten. Det finns olika arbeten (Hans Kosmala & David Flusser) som dokumenterar att Eusebius läste en annan version av Matt.28:19 vid Nicaea, än den vi har idag. Den löd i avslutningen: ”…gör dem till lärjungar i mitt namn”.

  http://www.godglorified.com/kosmala.htm
  http://www.godglorified.com/matthew_2819.htm

  Att bli någons lärjunge innebar att man gjorde tevilah genom att doppade ned hela kroppen i en mikveh för att visa att man efter detta är denne rabbis lärjunge och vill följa honom. Dopet är i Eusebius version av Matt.28:19 en självklarhet för att bli rabbi Yeshuas lärjunge, även om det inte nämns direkt. Eftersom frälsningen kommer från judarna gör också dopet detta. Därför var de som döptes till Johannes döparen tvungna att döpa om sig till Yeshua (jag har blivit van vid att använda hans riktiga namn) för att bli hans lärjunge. Man döptes alltså till att följa en rabbi. Att döpas till efterföljare till den utlovade Messias är naturligtvis något som inte kan jämföras med att döpas till de rabbis som fanns på den tiden, men funktionen och tanken är densamma och det var detta som så småningom blev det ”kristna dopet”. Med denna judiska förståelse av dopet faller hela debatten om barndop!! Det var inga barn eller spädbarn som blev lärjungar till en rabbi. Minsta möjliga ålder borde vara 13 år, då man gjort sin bar mitzvah och därmed var ansvarig för sitt andliga liv.

  Därför finns det inga messianska församlingar som praktiserar barndop eller begjutning. Man vet bakgrunden, den som kyrkofäderna inte ville veta av, och därför besparas man hela denna historiska förvirrade obibliska dopdebatt.

  Om nu Yeshua befallt dem att döpa i ”Faderns, Sonens och den helige Andes namn” varför var detta glömt på bara mindre än 2 veckor. I Apg 2:38 säger Petrus: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn…”. Sanningen är att det finns inte ett enda exempel i hela NT där någon döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn!!! Så maximalt olydiga kan de väl ändå inte varit?

  Ytterligare något som visar att dopet är en överlåtelsehandling till Yeshua finns i 1 Kor. 1:13: ”Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?”
  Vi ser att det handlar om dop i en persons namn, i den korsfästes namn. Det messianska dopet är ett dop till den ”Korsfäste” och det sker i ”den korsfästes namn”.

  Hur går det då med bibelsynen att NT är Guds Ord? Nej, det faller ingen eld från himlen över den som lägger till eller drar ifrån, det visar historien. Men det brukar visa sig att när man går in och förändrar, så klarar man inte av att göra det på ett sätt så att det inte märks i övriga delar av Skriften. Det är summan av Guds Ord som är sanning. Personligen har jag mer förtroende för de judiska avskrivarna av Tanach, än för de som kopierade de grekiska texterna under kyrkofädernas tid. De många varianterna visar också detta. Jesaja-rullen från Qumran lär vara i stort sett identisk med den massoretiska texten, fast det är ca 1000 år mellan dem.

  En fråga som tränger sig på blir: Varför blev det ”kristna dopet” ett dop till ”Fader, Son och helig Ande”, när det inte finns spår av att det praktiserades i någon av NT´s skrifter?

  Var välsignad!

  Stig Åke Gerdvall
  ordf. MFS

  Gilla

 2. Stefan Green skriver:

  Hej Stig Åke
  Jag har väntat med att publicera din kommentar för jag har tänkt svara på den ordentligt, men haft ont om tid. Blogga är för det mesta ett kvällsnöje för mig när resten av familjen har lagt sig, och om jag orkar naturligtvis. Nu har det gått en tid sedan du ursprungligen skickade in din kommentar, och du har skickat ett andra nästan identisk kommentar för att antagligen påminna mig. Så jag publicerar dina synpunkter, och jag kommer att förhoppningsvis svara dig inom en inte alltför avlägsen framtid.
  Jag har emellertid valt att enbart publicera din första kommentar, eftersom den andra kommentaren du skickade var i stort sätt identisk, bortsett från inledningen som tyvärr var lite mindre trevlig från din sida. Jag föredrar att bli kallad vid mitt förnamn, inte som Mr Green.
  Det du hävdar i din andra kommentar om antalet bibliska manuskript, textvarianter och tradering, beroende på om det handlar om Gt eller Nt, kommer jag också att besvara i ett separat inlägg.

  Gilla

 3. S.K. Blad skriver:

  Från: http://www.msbao.com/scriptureresearch.htm

  Matthew 28:19
  by
  Clinton D. Willis

  The Encyclopedia of Religion and Ethics:
  As to Matthew 28:19, it says: It is the central piece of evidence for the traditional (Trinitarian) view. If it were undisputed, this would, of course, be decisive, but its trustworthiness is impugned on grounds of textual criticism, literary criticism and historical criticism. The same Encyclopedia further states that: ”The obvious explanation of the silence of the New Testament on the triune name, and the use of another (JESUS NAME) formula in Acts and Paul, is that this other formula was the earlier, and the triune formula is a later addition.”
  Edmund Schlink, The Doctrine of Baptism, page 28:
  ”The baptismal command in its Matthew 28:19 form can not be the historical origin of Christian baptism. At the very least, it must be assumed that the text has been transmitted in a form expanded by the [Catholic] church.”
  The Tyndale New Testament Commentaries, 1,275:
  ”It is often affirmed that the words in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost are not the ipsissima verba [exact words] of Jesus, but …a later liturgical addition.”
  Wilhelm Bousset, Kyrios Christianity, page 295:
  ”The testimony for the wide distribution of the simple baptismal formula [in the Name of Jesus] down into the second century is so overwhelming that even in Matthew 28:19, the Trinitarian formula was later inserted.”
  The Catholic Encyclopedia, II, page 263:
  ”The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the second century.”
  Hastings Dictionary of the Bible 1963, page 1015:
  ”The Trinity.-…is not demonstrable by logic or by Scriptural proofs,…The term Trias was first used by Theophilus of Antioch (c AD 180),…(The term Trinity) not found in Scripture…” ”The chief Trinitarian text in the NT is the baptismal formula in Mt 28:19…This late post-resurrection saying, not found in any other Gospel or anywhere else in the NT, has been viewed by some scholars as an interpolation into Matthew. It has also been pointed out that the idea of making disciples is continued in teaching them, so that the intervening reference to baptism with its Trinitarian formula was perhaps a later insertion into the saying. Finally, Eusebius’s form of the (ancient) text (”in my name” rather than in the name of the Trinity) has had certain advocates. (Although the Trinitarian formula is now found in the modern-day book o Matthew), this does not guarantee its source in the historical teaching of Jesus. It is doubtless better to view the (Trinitarian) formula as derived from early (Catholic) Christian, perhaps Syrian or Palestinian, baptismal usage (cf Didache 7: 1-4), and as a brief summary of the (Catholic) Church’s teaching about God, Christ, and the Spirit…”
  The Jerusalem Bible, a scholarly Catholic work, states:
  ”It may be that this formula, (Triune Matthew 28:19) so far as the fullness of its expression is concerned, is a reflection of the (Man-made) liturgical usage established later in the primitive (Catholic) community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing ”in the name of Jesus,”…”
  The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, page 2637, Under ”Baptism, ”says:
  ”Matthew 28:19 in particular only canonizes a later ecclesiastical situation, that its universalism is contrary to the facts of early Christian history, and its Trinitarian formula (is) foreign to the mouth of Jesus.”
  New Revised Standard Version says this about Matthew 18:19:
  ”Modern critics claim this formula is falsely ascribed to Jesus and that it represents later (Catholic) church tradition, for nowhere in the book of Acts (or any other book of the Bible) is baptism performed with the name of the Trinity…”
  James Moffett’s New Testament Translation:
  In a footnote on page 61 about Matthew 28:19 he makes this statement: ”It may be that this (Trinitarian) formula, so far as the fullness of its expression is concerned, is a reflection of the (Catholic) ligurgical usage established later in the primitive (Catholic) community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing ”in the name of Jesus, cf. Acts 1:5 +.”
  Tom Harpur:
  Tom Harpur, former Religion Editor of the Toronto Star in his ”For Christ’s sake,” page 103 informs us of these facts: ”All but the most conservative scholars agree that at least the latter part of this command [Triune part of Matthew 28:19] was inserted later. The [Trinitarian] formula occurs nowhere else in the New Testament, and we know from the only evidence available [the rest of the New Testament] that the earliest Church did not baptize people using these words (”in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost”) baptism was ”into” or ”in” the name of Jesus alone. Thus it is argued that the verse originally read ”baptizing them in My Name” and then was expaned [changed] to work in the [later Catholic Trinitarian] dogma. In fact, the first view put forward by German critical scholars as well as the Unitarians in the nineteenth century, was stated as the accepted position of mainline scholarship as long ago as 1919, when Peake’s commentary was first published: ”The Church of the first days (AD 33) did not observe this world-wide (Trinitarian) commandment, even if they knew it. The command to baptize into the threefold [Trinity] name is a late doctrinal expansion.’
  The Bible Commentary 1919 page 723:
  Dr. Peake makes it clear that: ”The command to baptize into the threefold name is a late doctrinal expansion. Instead of the words baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost we should probably read simply-”into my Name.”
  Theology of the New Testament:
  By R. Bultmann, 1951, page 133 under Kerygma of the Hellenistic Church and the Sacraments. The historical fact that the verse Matthew 28:19 was altered is openly confesses to very plainly. ”As to the rite of baptism, it was normally consumamated as a bath in which the one receiving baptism completely submerged, and if possible in flowing water as the allusions of Acts 8:36, Heb. 10:22, Barn. 11:11permit us to gather, and Did. 7:1-3 specifically says. According to the last passage, [the apocryphal Catholic Didache] suffices in case of the need if water is three times poured [false Catholic Sprinkling doctrine] on the head. The one baptizing names over the one being baptized the name of the Lord Jesus Christ,” later expanded [changed] to the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.”
  Doctrine and Practice in the Early Church:
  By Dr. Stuart G. Hall 1992, pages 20 and 21. Professor Stuart G. Hall was the former chair of Ecclesiastical History at King’s College, London England. Dr. Hall makes the factual statement that Catholic Trinitarian Baptism was not the original form of Christian Baptism, rather the original was Jesus name baptism. ”In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,” although those words were not used, as they later are, as a formula. Not all baptisms fitted this rule” Dr. Hall further, states: ”More common and perhaps more ancient was the simple, ”In the name of the Lord Jesus or, Jesus Christ.” This practice was known among Marcionites and Orthodox; it is certainly the subject of controversy in Rome and Africa about 254, as the anonymous tract De rebaptismate (”On rebaptism”) shows.”
  The Beginnings of Christianity: The Acts of the Apostles Volume 1, Prolegomena 1:
  The Jewish Gentile, and Christian Backgrounds by F. J. Foakes Jackson and Kirsopp Lake 1979 version pages 335-337. ”There is little doubt as to the scramental nature of baptism by the middle of the first century in the circles represented by the Pauline Epistles, and it is indisputable in the second century. The problem is whether it can in this (Trinitarian) form be traced back to Jesus, and if not what light is thrown upon its history by the analysis of the synoptic Gospels and Acts.
  According to Catholic teaching, (traditional Trinitarian) baptism was instituted by Jesus. It is easy to see how necessary this was for the belief in sacramental regeneration. Mysteries, or sacrements were always the institution of the Lord of the cult; by them, and by them only, were its supernatural benefits obtained by the faithful. Nevertheless, if evidence counts for anything, few points in the problem of the Gospels are so clear as the improbability of this teaching.
  The reason for this assertion is the absence of any mention of Christian baptism in Mark, Q, or the third Gospel, and the suspicious nature of the account of its institution in Matthew 28:19 ”Go ye into all the world, and make disciples of all Gentiles (nations), baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.” It is not even certain whether this verse ought to be regarded as part of the genuine text of Matthew. No other text, indeed, is found in any extant manuscripts, in any language, but it is arguable that Justin Martyr, though he used the trine formula, did not find it in his text of the Gospels; Hermas seems to be unacquainted with it; the evidence of the Didache is ambiguous, and Eusebius habitually, though not invariably, quotes it in another form, ”Go ye into all the world and make diciples of all the Gentiles in My Name.”
  No one acquainted with facts of textual history and patristic evidence can doubt the tendency would have been to replace the Eusebian text (In My Name) by the ecclesiastical (Catholic Trinitarian) formula of baptism, so that transcriptional evidence is certainly on the side of the text omitting baptism.
  But it is unecessary to discuss this point at length, because even if the ordinary (modern Trinity) text of Matthew 28:19 be sound it can not represent historical fact. Would they have baptized, as Acts says that they did, and Paul seem to confirm the statement, in the name of the Lord Jesus if the Lord himself had commanded them to use the (Catholic Trinitarian) formula of the Church? On every point the evidence of Acts is convincing proof that the (Catholic) tradition embodied in Matthew 28:19 is a late (non-Scriptural Creed) and unhistorical.

  Gilla

 4. Stefan Green skriver:

  Tack S.K. Blad för materialet.

  Jodå, jag har sedan tidigare sett att treenighetsformeln i Matt 28:19 kan vara ett senare liturgiskt tillägg (jag använder det begreppet i inlägget, men utvecklar tyvärr inte det speciellt mycket).

  Jag hoppas kunna återkomma någon gång till Matt 28:19, men inte just nu.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: