HOS Green

Hem » Publikationer

Publikationer

I. Böcker – Antologier

”Forska och gestalta på Ölands Folkhögskola,” sidorna 221–232 i Kunskap utan väggar – perspektiv och metoder för fältstudier i grupp, red Johan Arvidsson. Lund: Studentlitteratur, 2002.

”Församling och medlemskap ur ett bibelteologiskt perspektiv,” sidorna 17–37 i Medlemskap: en tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen. Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier nr 2. Uppsala: Institutet för Pentekostala Studier, 2011.

”Kommentar på Jonas Ideström: Oövervinnerlig i världen – ecklesiologiska reflektioner kring skriften Församlingen,” sidorna 55–58 i Församlingssyn i Pingströrelsen: Rapport från ett seminarium. Forskningsrapport från Institutet för Pentekostala Studier nr 3. Uppsala: Institutet för Pentekostala Studier, 2012.

Teologiska nätverket i Pingst. Trons Hemlighet: Vägledning i de kristna grunderna. Bromma: Pingst – fria församlingar i samverkan, 2014.

II. Artiklar

”Bibeln har rätt om Jeriko: sen bronsåldersmur saknas”, Norra Skåne, onsdag 4 november (1987).

”Var fanns Abrahams hemstad?” Tidningen Dagen, torsdag 5 november (1987): 4.

”Jerikos gåta.” Tidningen Dagen, torsdag 14 Juli (1988): 4.

”Fynden bevisar att Bibeln har rätt.” Tidningen Dagen, lördag 1 oktober (1988): 4.

”Måltiden som räddade undan död och slaveri.” Evangelii Härold 12 (1991): 18–19, 24–25.

”Tre bröd, fyra bägare, bittra örter… Viktiga ingredienser på det judiska påskbordet.” Evangelii Härold 13 (1991): 18–21.

”Arkeolog fann porten där Jesus red in i Jerusalem!” Evangelii Härold 25 (1991): 14–15, 23.

”Pingströrelsen, zigenarnas räddning”. Filadelfia Aktuellt 3 (1993).

”Fisk och fiskar på Jesu tid.” Petrus 3 (1994).

”Kopparrullen.” Petrus 3 (1994).

”Tillbaks till Megiddo.” Petrus 3 (1994).

”Svensk kör hedrade Estoniaoffer: katastrofen har satt djupa märken i den estniska folksjälen.” Tidningen Dagen, lördag 8 april (1995): 12.

”Dålig exegetik leder fel.” Tidningen Dagen, fredag 4 augusti (1995): 20.

”Klimatförändringar historiska bevis för Bibelns trovärdighet.” Tidningen Dagen, lördag 27 september (1997): 14–15.

”Vad Bibeln säger om ensamhet.” Döva Kristna 3 (1998).

”Trohet till Guds ord och våra andliga rötter.” Döva Kristna 3 (1999).

”Ensamhet hör till livet.” Alla Ledare 2 (1999): 25.

”Alla behöver ensamhet.” Alla Ledare 3 (1999): 24.

”Jesu försoning ger jämlikhet, del 1” Alla Ledare 3 (2000): 24–25.

”Bibeln begränsar inte kvinnor, del 2” Alla Ledare 4 (2000): 26–27.

”Träd in i livet: sök rötterna där Guds plan ännu finns bevarad.” Petrus 3 (2003): 11–16.

”Demokrati i församlingen – men över oss alla bestämmer Gud.” Alla ledaren 4 (2003): 16–17.

”Pentekostal Hermeneutik.” Finns det en ”evangelikal” exegetik – rapport från en samtalsdag på Örebro Teologiska Högskola. ÖTH rapport – en tidsskrift från Örebro Teologiska Högskola 21 (2004): 35–38.

”Tema Pesach.” Kristen Fostran: Tidning för hem, skola, församling och samhälle 127/2 (2011): 10–19.

”Dödahavsrullarna.” Theofilos 2 (2011): 14–23.

III. Textutläggningarkröniker

”Gud är vår frälsning” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 29 juli (1995): 11.

”Gud i det fördolda” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 16 mars (1996): 17.

”Längtan efter Guds närvaro” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 30 mars (1996): 13.

”Kom ihåg!” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 13 april (1996): 11.

”Tiden är kort” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 27 april (1996): 9.

”Högre tankar” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 11 maj (1996): 18.

”Normal nivå” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 25 maj (1996): 12.

”Vad fordrar Gud?” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 8 juni (1996): 10.

”Den helige Anden och vi” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 21 juni (1996): 18.

”Vad är viktigast?” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 13 juli (1996): 18.

”Uppriktig kärlek.” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 31 augusti (1996): 14.

”Guds vän Nu kan han komma.” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 19 oktober (1996): 14.

”Nu kan han komma” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 7 december (1996): 19.

”Välsignad i honomi Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 18 januari (1997): 10.

”Försörjaren” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 8 mars (1997): 11.

”Min Hjälpare” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 26 april (1997): 10.

”Guds hjärtesak” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 14 juni (1997): 16.

”Hör Guds ord” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 2 augusti (1997): 16.

”Omvändelse i hjärtat” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 8 november (1997): 11.

”Hopp om framtiden” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 27 december (1997): 8.

”Vem är han?” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 14 februari (1998): 11.

”Renad av Gud” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 4 april (1998): 10.

”Den största gåvan” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 23 maj (1998): 24.

”Uppmuntrad att tjäna” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 11 juli (1998): 20.

”Frihet i Kristus” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 29 augusti (1998): 20.

”Trons kraft är Guds nåd” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 17 oktober (1998): 24.

”Bana vägen för Herren!” i Tidningen Dagen. Skriftstället, lördag 12 december (1998): 24.

”Den andliga gemenskapen” i Tidningen Dagen. Skriftstället, fredag 5 februari (1999): 28.

”Vägen mot korset.” i Tidningen Dagen. Skriftstället, torsdag 25 mars (1999): 20.

IV. Textutläggningar – Artiklar

”1 Mos 28:10–31:55.” Bibeln idag 34/4 (1999): 24–26, 28–32.

”Jer. 1–4.” Bibeln idag 36/1 (2001): 56–58, 60–63.

”Ett är nödvändigt, Luk 10:38–42.” Tro & Liv 64/3–4 (2005): 100–102.

”Den gode herden, Joh 10:1–10.” Tro & Liv 65/2 (2006): 35–39.

”I Jesu namn, Luk 13:6–9.” Tro & och Liv 65/6 (2006): 56–59.

”Gud-Fadern, Son och Ande, Matt 28:16–20.” Tro & Liv 66/2 (2007): 64–66.

”Jesus födelse, Matt 1:18–25.” Tro & Liv 66/6 (2007): 50–52.

”Vårt dop, Matt 3:11–12.” Tro & Liv 67/2 (2008): 68–70.

”Jesus är vårt hopp, Mark 4:35–41.” Tro & Liv 67/6 (2008): 84–86.

”Den Högstes Profet, Luk 1:5–17.” Tro & Liv 68/2 (2009): 87–90.

”Vaksamhet och väntan, Matt 25:1–13.” Tro & Liv 68/6 (2009).

”Kristus är uppstånden, Luk 24:1–12.” Tro & Liv 69/1 (2010): 83–87.

”Goda förvaltare, Luk 12:42–48.” Tro & Liv 69/3 (2010): 64–67.

”Bönen, Matt 6:5–8.” Tro & Liv 70/2 (2011): 70–73.

V. Recensioner

Gustafson, Emil. Evighetsljus på mörka moln, i Evangelii Härold (nov eller dec 1991): 38–39.

McGrath, Alister. Vi tror på. En bok om kristen tro, i Evangelii Härold (aug eller sept 1992): 30–31.

MacDonald, Gordon. Forma din tro för verkligheten!, i Evangelii Härold 29/30 (1992): 31.

Goldsmith, Martin. Men alla andra religioner då?, i Evangelii Härold 11 (1992).

Andersson, Greger, Lennart Boström, LarsOlov Eriksson och Åke Viberg. Poeterna. En guide till Gamla testamentets böcker, i Tro & Liv 64/3–4 (2005): 75–79.

Kieffer, René. Filemonbrevet, Judabrevet och Andra Petrusbrevet (KNT), i Tro & Liv 65/1 (2006): 28–32.

Johansson, Hans. Så räddade Gud världen: Romarbrevet (NTB), i Tro & Liv 67/2 (2008): 47–50.

Hägglund, Fredrik. Isaiah 53 in the Light of Homecoming after Exile‚ i Svensk exegetisk årsbok 75 (2010): 200–203.

Day, John, red. Temple and Worship in Biblical Israel, i Svensk exegetisk årsbok 75 (2010): 174–176.

Lioy, Dan. Axis of Glory: A Biblical and Theological Analysis of the Temple Motif in Scripture, i Svensk exegetisk årsbok 76 (2011): 260–262.

Day, John, red. Prophecy and the Prophets in Ancient Israel, i Svensk exegetisk årsbok 77 (2012): 287–290.

Fine, Steven, red. The Temple of Jerusalem: From Moses to the Messiah. In honor of Professor Louis H. Feldman, i Svensk exegetisk årsbok 79 (2014): 162–165.

van Ruiten, Jacques T. A. G. M. Abraham in the Book of Jubilees: The Rewriting of Genesis 11:26-25:10 in the Book of Jubilees 11:14-23:8, i Svensk exegetisk årsbok 80 (2015).

Tiemeyer, Lena-Sofia and Hans M. Barstad, eds. Continuity and Discontinuity: Chronological and Thematic Development in Isaiah 40-66, i Svensk exegetisk årsbok 81 (2016).

VI. Översättningar

Braga, James. Bibliska budskap. Stocholm: International Correspondence Institute: 1989.

Predikans principer. Stockholm: International Correspondence Institute, 1989.

Riggs, Ralph M. Vi tror. Stockholm: International Correspondence Institute, 1992.

Tenny, Merrill C. Nya testamentet talar, vol 1-2. Stockholm: International Correspondence Institute, 1990.

Filmen The Passion of Christ. Översättning av svensk text (under jan-feb 2004).

Boken The Passion. Icon Distribution, Inc, 2004.

Filmen Berättelsen om Jesus – ett familjeäventyr. Kontrollerat och godkänt översättning av svensk text, 2005.

Logos Bible Software 3.0. Från engelska till svenska de grammatiska termerna (våren/hösten 2006).

VII. Faktagranskat

Strobel, Lee. Vilken Jesus ska jag tro på?: En reporters kritiska granskning av de nya Jesubilderna, Örebro: Libris, 2008.

Anonomy författare, Gud og det ondes problem: Et opgør med alvirksomhed i Gammel Testamentetidsskriften. Theofilos 2014. Den var skriven på danska.

VIII. Föredrag, föreläsningar och presentationer

”Den smorde – Jes. 61:1–3”, Bibellärardagare Bjärka Säby (15/11 2001).

”Människosonen – historisk och teologisk bakgrund”, Pingströrelsen predikantv. (3/12 2002).

”Kvinnans tjänst i församlingen”, Teologdag Flemingsberg – Pingsthuset (25/5 2005).

”Kvinnans tjänst i församlingen”, Teologdag Lycksele Pk (18/3 2006).

Fortbildningsprogrammet för pingstpastorer i Sverige (i olika omgångar 2005–2010).

”Ett trovärdigt evangelium”, bönedag Vallentuna (11/4 2005).

”Församling och medlemskap”, bibelärardagar Bjärka-Säby (10/2 2011).

”Döden, Uppståndelsen och det eviga livet: från ett Gt perspektiv”, seminarium: När läran möter livet, Nyhemsveckan (23/6 2011).

”Gamla testamentet och historiografi”, Bibelsynsdagen på ÖMS (27/10 2012).

”Ordets arbetare”, Öppningsgudstjänsten på ÖMS (26/8 2013).

”Conflict and Tension in Isa 65–66 and 1 Enoch”, presentation på III Finnish MENA Colloquium (5/6 2014).

”Temple Theology in Isa 65–66 and the Apocalyptic Literature”, presentation på konferensen ”The Words of the Prophets” arrangerad av ÖTH (23–24/4 2015).

”Temple crises in Isa 65–66 and 1 Enoch”, presentation på konferensen “Religion in a Global Age – Symposium in Theolog” arrangerad av Finska Nationella forskarskolan (17–18/9 2015).

IX. Övrigt

Typsatt och formgivit pocketutgåvan och storstils utgåvan av Pingströrelsens Segertoner (1989-90).

Typsatt ett antal böcker och studiehandböcker för Dagen-huset, DKB och ICI (1988-95).


2 kommentarer

 1. Sven-Gunnar Hultman skriver:

  Hej Stefan

  Har du skrivit någon eller några utläggningar kring manligt och kvinnligt?

  Sven-Gunnar Hultman
  Gävle

  Gilla

  • Stefan Green skriver:

   Hej Sven-Gunnar

   Jodå, jag har en hel del utläggningar om kvinnligt och manligt och har funderat över att börjar publicera det här på denna blogg eller på Teologiskt Forum. Har du själv någon idé kring det?

   Gilla

Lämna ett svar till Stefan Green Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: